Online Marketing Specialist

---

Balfin Group ështënjë ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

Neptun shpk është pjesë e Balfin Group e specializuar tregtimin e pajisjeve elektroshtepiake.

 

Pozicioni: Online Marketing Specialist

Departmenti: Marketing

Vendodhja:  Tiranë (Zyrat Qëndrore)

 

Përmbledhja e Pozicionit: Specialisti komunikimit online është përgjegjës për mirëmbajtjen e Web-it dhe rrjeteve sociale të Neptun si dhe krijimin, zbatimin dhe aplikimin e fushatave në rrjetet dixhitale si edhe raportimin për ecurinë e tyre apo optimizimin e mëtejshem.

 

Detyra dhe Përgjegjësi:

           

 • Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e presencës së Neptun në kanalet e komunikimit online;
 • Planifikon dhe ekzekuton të gjitha web SEO / SEM, bazën e të dhënave të marketingut, emailin, mediat sociale dhe fushatat reklamuese online;
 • Mat dhe raporton mbi performancën e të gjitha fushatave të marketingut dixhital dhe vlerësimin e tyre kundrejt targetit (ROI dhe KPIs);
 • Identifikon trendet dhe zhvillimet e reja, dhe optimizon shpenzimet dhe performancën bazuar në të dhënat që merr nga matjet;
 • Sjell ide, metoda, strategji të reja dhe krijuese të rritjes së performances në web dhe mediat sociale
 • Koordinon me departamentin komercial per azhornimin e cmimeve dhe produktet për web;
 • Bashkëpunon me agjensitë marketing për mirëmbajtjen e website:
 1. Ndjek procesin e shitjeve online,
 2. Krijim Kontent Blog,
 3. Përditesimi i informacioneve promocionale,
 4. Analizimi i statistikave,
 5. Krijim landing page html.
 • Bashkëpunon me koordinatorët marketing dhe palët e tjera të përfshira për të studiuar dhe optimizuar përvojën e përdoruesit;
 • Përdor aftësi të forta analitike për të vlerësuar përvojën e konsumatorëve nëpër kanale të shumëfishta dhe pikat e kontaktit të tyre me marken tone
 • Propozon dhe zgjedh përmbajtje të komunikimit në kanalet e përdoruesve, sipas specifikes se secilit;
 • Bashkëpunon me agjencitë dhe partnerët e tjerë të shitjeve;
 • Vlerëson teknologjitë në zhvillim. Propozon dhe sugjeron adoptimin e tyre ne rastet kur është e përshtatshme.

 

Kërkesat:

           

Edukimi: Arsim i Larte (Marketing);

Eksperiencat e punës: Minimumi 2 vjet experience pune ne kete profili;

 

Kualifikime të tjera:

 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze;
 • Njohuri shume te mira ne paid advertising (Facebook ads & Google Ads)
 • Aplikacione ndihmuese si (Google Web Designer), rrjetet sociale dhe te jete i azhornuar me ndryshimet e politikave te tyre per reklamimin online.
 • Njohurite te tjera si html dhe paketa Adobe perbejne avantazh
 • Aftesi shume te mira analizuese dhe ne pergatitjen e raporteve

 

Kushtet e punës: Grupi Balfin ofron një paketë benefitesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë të bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatet e interesuar mund te dergojne aplikimet e tyre me e-mail ne adresen tone elektronike [email protected]

 

Afati I dorëzimit: 29.02.2020

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Aplikoni tani