Magazinier Tirane

-

Balfin Group ështënjë ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

Neptun shpk është pjesë e Balfin Group e specializuar në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake.

 

Pozicioni: Magazinier

Departmenti: Logjistik

Vendodhja:  Tiranë

 

Përmbledhja e Pozicionit: Ky pozicion ka përgjegjësinë për të menaxhuar dhe kryer cdo proces që lidhet me magazinën.

Objektivi kryesor i një Magazinieri është të kontrollojë të gjitha produktet që hyjnë dhe dalin në hapësirën që ka nën përgjegjësi.

 

 

Detyra dhe Përgjegjësi:       

 • Administrimi i magazinës në përputhje me politikat dhe vizionin e kompanisë;
 • Mbikqyrjen e pranimit të produkteve, magazinimit, shpërndarjes dhe mirëmbajtjes së ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;
 • Planifikimi dhe shfrytëzimi me eficencë i hapsirave të magazinës;
 • Koordinimi, lehtësimi dhe ndikimi tek punonjësit e magazinës për arritjen e objektivave të dërgesës përmes aktiviteteve të planifikimit të integruar për të siguruar balancimin e suksesshëm të ofertës dhe kërkesës, duke siguruar zbatimin e iniciativave kryesore të biznesit;
 • Supervizimi dhe koordinimi i punës së punonjësve të magazinës;
 • Kontrolli për sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin;
 • Kryerja në mënyrë sistematike e inventareve për të gjithë sektorët e magazinës;
 • Kujdesi për të gjitha të mirat e paluajtshme të vendosura në hapësiren që ka nën përgjegjësi;
 • Inicimi, kordinimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave në magazinë.
 • Mbikqyrja e standarteve të shëndetit dhe sigurisë në punë;
 • Dhënie feedbacku dhe monitorimi i cilësise së punës.
 • Përgatitja dhe përditësimi i raporteve të stoqeve për cdo zonë dhe raportimi i tyre tek Menaxheri i Departamentit të Logjistikës;
 • Koordinimi i procesit të shpërndarjes tek klientet;
 • Regjistrimi i deftesave të shpërndarjeve dhe cdo lloji tjetër dokumentash apo transaksionesh nga/në hapësirën nën përgjegjësinë e tij.

 

 

Kërkesat:       

 • Edukimi: Diploma Universitare në Ekonomi ( e preferueshme ne Financë)
 • Eksperiencat e punës: Minimum 5 vjet përvojë pune në pozicione të ngjashme;
 • Kualifikime të tjera:

-       Komunikim i shkëlqyer, koordinim dhe ndikim / aftësi bindëse;

-       Sistematik dhe i organizuar;

-       Aftësi për të punuar në grup;

-       Aftësi motivuese;

-       Aftesi të provuara në menaxhim.

 

 

Kushtet e punës: Grupi Balfin ofron një paketë benefitesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë të bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre me e-mail në adresën tonë elektronike [email protected]

 

Afati i dorëzimit: 20.03.2020

 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Aplikoni tani