Ju mund të keni aktivizuar Easy Screen Turn On i cili mundëson ndezjen e ekranit kur lëviz dorën. Mund ta deaktivizoni në Settings > Accessibility > Dexterity and Interaction.
Mosfunksionim i kamerës
Kamera ndalon së funksionuari edhe pse celulari juaj nuk ka arritur nxehtësine e duhur të baterisë për mosfunksionim të kamerës. Nëse I bëni RESET ka mundësi të ndalojë paralajmerimet e padëshiruara. Nëse nuk funksionon edhe pas RESET atëherë provo: Settings > Applications > Application Manager, locate Camera, Force Stop it dhe fshi edhe application cache , edhe application data

Lexo më shumë >

Ndër shpenzimet që peshojnë më shumë në familjet tona është edhe ajo e energjisë elektrike. Të konsumojmë më pak, në fakt, është zgjedhja me praktike e ditëve tona. Neptun sjell tek ju disa këshilla praktike për të konsumuar më pak energji elektrike. Për arsye ekonomike dhe ambjentale, të gjithë duhet të adoptojmë sjellje të nevojshme për të përdorur në mënyrë efikase energjinë elektrike dhe në përgjithësi burimet natyrore.

Lexo më shumë...

Neptun, kompania lider ne tregtimin e pajisjeve elektroshtepiake dhe te teknologjise, zgjeron rrjetin e dyqaneve me dy hapje te reja.

Lexo më shumë...

Politika jo diskriminuese e Kompanisë Neptun mbulon kushtet e punësimit duke përfshirë ketu punësimin, promovimin, pezullimin dhe kompensimin. Politikat e saj janë zhvilluar bazuar në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, ku theksohen të drejtat e barazisë dhe se cdokush mund t’i gezojë këto të drejta pa asnjë dallim të cfarëdo lloji si: raca, ngjyra, seksi, gjuha, bindjet fetare, politike ose opinione të tjera, origjina kombëtare apo sociale, lindja apo statuse të tjera, kjo e përfshirë në “Kodin e Sjelljes” së kompanisë sonë.

Lexo më shumë...

Më datën 5 Maj, nismës ju bashkuan një pjesë e mirë e stafit të cilët ndjenë detyrën humane dhe fisnike për të dhuruar gjak në kontribut të shpëtimit të jetës së fëmijëve talasemike shqiptarë. Kjo nisme eshte e para në radhën e aktiviteteve të planifikuara nga kompania Neptun në ndihmë të komunitetit, e cila u zhvillua ne ambientet e zyrave qëndrore te kompanisë. Kjo nisme u realizua me mbeshtetjen e doktoreshë Eriketa Luzi e cila ndërmjetësoi bashkëpunimin me Bankën e Transfuzionit të Gjakut

Lexo më shumë...

71 to 75 of 84 Item(s)

Faqe:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17