Pyetje për produkte

1 oggetto(i)

për faqe

Duhet të hiqni katër vidat dhe tapat që ndodhen pas lavatriçes të cilat produkti i ka për efekt sigurie të kazanit gjatë transportit.

Produkti dorëzohet në dyqanin në të cilin është bërë blerja, gjithashtu duhet shoqëruar edhe me fletën e garancisë.

Sobat nuk e përmbajne kabullin sepse gjatësia e tij varet nga largësia ku do të vendoset produkti. Ai blihet kur bëhet montimi.

Jo, vetëm në rastin kur është dëmtuar gjatë transportit gjë e cila shumë ralle mund të ndodhë.