Rruga e karrierës

Punësimi në NEPTUN
Kompania Neptun vepron në fushën e shitjeve me pakicë e shumicë dhe është pjesë e BALFIN GROUP, një nga grupet më të mëdha e më të suksesshme të biznesit shqiptar, aktiviteti kryesor i të cilit është shitja me pakicë dhe zhvillimi i pronës.
Neptun, është një kompani që gjatë gjithë aktivitetit ka shënuar progres. Kjo është arritur duke ofruar shërbimet më të mira, mundësi të shkëlqyera për karrierë për të gjithë stafin, si edhe duke sjellë çdo vit teknologjinë më të fundit të produkteve nga markat më të njohura në botë.
Një nga pikat më të forta, që e bën Neptun të jetë i suksesshëm, është stafi i kualifikuar dhe i përkushtuar.
Mbi 300 punonjës janë pjesë e rrjetit të dyqaneve Neptun, që nga përfaqësuesit e shitjeve e deri tek administrata, që është në përmirësim të vazhdueshëm për të ofruar më të mirën ndaj klientit.
Sektori i shitjeve, pika kyçe e kontaktit mes klientit dhe kompanisë, është sektori më i privilegjuar. Është vlerësuar dita – ditës nëpër trajnime të ndryshme, shpërblime dhe çfarë është më e rëndësishme, në promovime. Promovimet dhe mundësitë për punësim janë të mëdha, duke qenë se kompania rritet çdo ditë. Neptun ofron mundësi të shkëlqyera në karrierë për personat e talentuar, që duan të arrijnë diçka në jetë.
Strategjia kryesore e Burimeve Njerëzore të kompanisë është menaxhimi i talenteve. Kjo realizohet nëpërmjet një projekti të dedikuar (Talent Pool) i cili synon në zhvillimin e një kuadri transparent dhe cilësor për punonjësit potencialë për tu bërë menaxherët e së ardhmes.
Zhvillimi professional

Programet tona te trajnimeve kanë në fokus zhvillimin e vazhdueshem profesional te punonjesve. Modulet e trajnimeve përmiresohen në mënyrë të vazhdueshme me qëllim që të jenë sa me të pasura me informacione të vlefshme për te kryer me eficiencë të lartë punën tonë.

Në kuadër të zhvillimit profesional të punonjësve, Neptun zhvillon trajnime të brendshme (induction, teknika shitjeje) dhe trajnime në bashkëpunim me partnerët tanë si, LG, Beko, Samsung, Bosch, Sony, SEB, Huawei, Apple, etj.. Pjesë e përhershme dhe shumë e rëndësishme e programit tonë të trajnimeve janë gjithashtu trajnimet të cilat zhvillohen në vendin e punës (OJT).
Gjithashtu një rëndësi të vecantë kanë edhe trajnimet e dedikuara për zhvillimin e aftësive menaxheriale (MBO, Leadership, Business Communication, etj.) të cilat synojnë rritjen profesionale të menaxherëve të rinj.

Rekrutimet 

Bashkohu me Kompaninë Neptun shpk dhe do të zbuloni një gamë të mrekullueshme mundësish karriere në botën shitjes me pakicë.

Si të aplikoni ?
Zbuloni procesin tonë të rekrutimit hap pas hapi.

1. Karriera ne Neptun
Të gjitha vendet e lira të punës prane Neptun shpk, janë postuar në faqen tonë www.neptun.al nën seksionin karriera.
2. Aplikimi
Ju mund të aplikoni në faqen tonë www.neptun.al duke dërguar një CV tuajen dhe letër interesi.
3. Përzgjedhja
Pasi Departamenti i Burimeve Njerëzore ka marrë aplikimin tuaj, do të përzgjedhim profilet të cilat përmbushin kriteret e vendit vakant të punës.
4. Intervista
Nëse aplikimi juaj është perzgjedhur, ju do të ftoheni për intervistë me personin përgjegjës nga Departamenti i Burimeve Njerezore për procesin e rekrutimit.
Gjatë intervistës, ne do të përpiqemi për të mësuar më shumë rreth motivimit, aplikimit dhe aftësive tuaja. Intervista është gjithashtu një mundësi e juaja për të bërë pyetje në lidhje me pozicionin, departamentin dhe kompanine si një e tërë.
5. Short list
Pasi Departamenti i Burimeve Njerezore ka intervistuar të gjithë aplikantët e përzgjedhur, i dërgon një short listë menaxherit të departamentit përkatës ku është hapur vendi vakant. Kandidatëve do tu jepet mundësia për të realizuar një intervistë të dytë me menaxherin përkatës. Gjatë kësaj interviste, ata kanë mundësi të marrin më shumë informacion mbi pozicionin përkatës, kushtet e punës, si dhe të zbulojnë mjedisin e punës.
Në lidhje me disa pozicione vakante të cilat janë më specifike, kandidatët mund të ftohen për të kryer disa intervista rradhazi ose testim profesional.
6. Vendimi Final
Pasi menaxheri e ka marrë vendimin e saj/tij final, departamenti i Burimeve Njerëzore njofton të gjithë kandidatët që kanë kaluar në short list mbi vendimin e marrë në lidhje me aplikimin e tyre. Kandidatët të cilët e kanë kaluar me sukses dhe fazën e fundit të intervistës u dërgohet oferta e punës.
7. Mireseardhja
Këtu në Neptun shpk, ne jemi të përkushtuar për të mirepritur dhe prezantuar punonjësit e rinj, dhe gjithashtu të realizojmë trajnime përkatëse për pozicionin e punës.